Kanresta Oy

Café Kanelin asiakkaana tuet suomalaisten hyvinvointia.

OMISTAJAMME

Café Kanelin taustalla toimivan Kanresta Oy:n omistaa Suomen Kansanterveysyhdistys ry. Pelkästään viimeisen 11 vuoden aikana olemme keränneet kansanterveydelle 16,2 miljoonaa euroa.

Kansanterveysyhdistyksen valtakunnallinen Suomen Terveydelle -keräys taistelee maamme yleisimpiä kansansairauksia vastaan. Lahjoitusvaroilla vahvistetaan Suomen kansanterveyden tärkeimpiä tukipilareita lastentautien tutkimuksen, mielenterveyden, sydän- ja verisuonitautien ja ikäihmisten turvallisuuden hyväksi.

AUTA LAHJOITTAMALLA

Vaikka me suomalaiset emme ehkä aina osaa lohduttaa sairaudesta kärsivää sanoin, emme milloinkaan jätä toisiamme pulaan.

Lahjoittaminen on teko, jolla autat perheitä selviämään lasten syövästä, diabeteksesta tai keskosten kanssa. Ehkäiset nuorten itsemurhia, masennusta ja syrjäytymistä. Olet ennaltaehkäisemässä kohtalokkaita sydäninfarkteja sekä auttamassa muistisairaita ja vähentämässä ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. 

Tehdään yhdessä Suomesta maailman myötätuntoisin kansa.

JÄSENJÄRJESTÖMME

Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa vakavien lastensairauksien tutkimusta kaikilta tutkimusalueilta monipuolisesti kardiologiasta neurologiaan ja neuropsykologiasta infektiosairauksiin. Tutkimusten avulla on voitu parantaa lasten leukemiahoitoa, vauvaiän epilepsian syiden löytämistä ja astman kehityksen estämistä korkean riskin lapsilla. Uusimpien tuettavien joukossa on lasten Covid-19-infektioon kohdistuva tutkimus.

MIELI Suomen Mielenterveys ry vahvistaa lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveysongelmia. MIELI ry tarjoaa kriisiapua puhelimessa, verkossa ja kasvokkain sekä ehkäisee itsemurhia tarjoamalla tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen. MIELI ry myös kouluttaa neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen sekä nuoriso- ja vanhustyön henkilökuntaa, jotta voidaan paremmin tukea mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia.

Suomen Sydänliitto ry tarjoaa luotettavaa apua, tukea ja tietoa sydänsairauksissta sekä sydämen hyvinvoinnista. Vertaisen tuki, asiantuntijan neuvot ja vinkit sekä kuntoutujan tietopaketit auttavat tuomaan toivoa sydänsairaiden elämään. Liitto ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia tarjoamalla kattavasti tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tehtävänä on totetuttaa vanhuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistönsä edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Liitto tukee ikäihmisiä mm. yksinäisyyden lieventämisessä, turvallisen asumisen ja digitaitojen opastuksen mahdollistamisessa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

MIKSI VAROJA TARVITAAN?

 

Vaikka Suomessa sairauksia hoidetaan erinomaisin tuloksin, meillä kuollaan keskimäärin muita EU-maita enemmän syihin, joita voisi ennaltaehkäistä kansanterveystyöllä. Suomessa on myös muita Euroopan maita keskimäärin enemmän jonkin kroonisen sairauden kanssa eläviä ikäihmisiä.

Jäsenjärjestömme ovat avainasemassa kansanterveyden tuomisessa elämiimme riittävän ajoissa. Suomen Kansanterveysyhdistyksen tehtävä on varmistaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa jäsenjärjestöjensä päivittäiseen työhön sydämen, mielen, lastentautien ja ikäihmisten hyväksi.

Lahjoituksia tarvitaan, jotta pandemian myötä voimakkaasti kasvaneeseen avuntarpeeseen pystytään vastaamaan.